In opdracht van een woningcorporatie maakte Intraplus in twee maanden tijd circa 20 kilometer (de afstand tussen Haarlem en Amsterdam) dakgoot schoon. Medewerkers van Intraplus rapporteerden ook over de technische staat van de woningen.

Voor het schoonmaken van de dakgoten hadden medewerkers van Intraplus twee maanden nodig. Hun werkgebied lag gedurende die periode tussen Vogelenzang en Velserbroek. Per huis ging het gemiddeld om circa tien meter. Om ook lange(re) goten optimaal aan te kunnen pakken, werd gebruik gemaakt van zogenoemde telescoop-stelen. Speciaal voor woningen in boomrijke buurten wordt overigens in september jaarlijks een extra rondje gemaakt. Daarbij neemt Intraplus in totaal nog eens 5 kilometer aan dakgoten onder handen.

20 kilometer dakgoot, de afstand tussen Haarlem naar Amsterdam

Intraplus werkt al acht jaar voor de betreffende woningcorporatie en kijkt bij het schoonmaken van goten meteen naar de technische staat van de woningen. Daarbij wordt ook meteen gelet op de toestand van dakkappellen, het zinkwerk, de hemelwaterafvoer en de dakpannen. In geval van schade of achterstallig onderhoud, rapporteert Intraplus dat – vaak op basis van fotomateriaal – aan de corporatie. Als daar aanleiding toe is, wordt meteen ook informatie over de staat van bewoning gegeven. Het voordeel van deze aanpak is dat woningen van deze corporatie door Intraplus tijdens het schoonmaken van de goten op hoofdlijnen gemonitord worden en er bij eventuele mankementen snel(ler) door de corporatie kan worden ingegrepen.