Intraplus heeft vanuit de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) het OSB-keurmerk ontvangen.

OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. OSB heeft ongeveer 350 leden: schoonmaak- en glazenwassersbedrijven met gezamenlijk zo’n 160.000 medewerkers. Het OSB-keurmerk garandeert kwaliteit en betrouwbaarheid van de aangesloten leden. ‘Veel kwalitatieve bedrijven in onze branche werken iedere dag hard om Nederland schoon te maken en te houden’, vertelt Steef Gaspers. ‘Toch was en is er ook een hoop rotzooi, om maar in vaktermen te blijven. Bedrijven die het niet te nauw nemen met regels en afspraken. Dat is schadelijk voor het imago van de branche en dus voor onze leden. Daarom hebben we in 2013 dit keurmerk in het leven geroepen en verplicht gesteld voor leden.’

‘Het keurmerk bestaat uit drie onderdelen. Als eerste het SNA-keurmerk, waarmee bedrijven worden gecontroleerd op verplichtingen uit arbeid als juiste loonbetaling en belastingafdracht. Maar ook het uitvoeren van identiteitscontrole. Illegaliteit is een groot probleem in de schoonmaakbranche. Je kunt nooit 100% uitsluiten dat een onderaannemer opeens een ‘neefje’ meeneemt, maar je kunt wel een hoop voor zijn door de juiste procedure te kennen. Het tweede onderdeel is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarin is vastgelegd dat bij aanbesteding niet alleen wordt gekeken naar de prijs, maar dat juist kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen. In die code staan ook duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Tot slot zijn er specifieke OSB-eisen, denk aan het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het keurmerk krijg je dus niet ‘zomaar’ en dat kan ook niet. Klanten van onze leden moeten er op kunnen rekenen dat er vakkundig wordt gewerkt en netjes wordt omgegaan met personeel.’

Bij Intraplus, met name gespecialiseerd in het totaalonderhoud van appartementencomplexen, is dat dus het geval. Cor Mentjox: ‘We werken veel voor woningbouwcorporaties, onder meer Rochdale, Eigen Haard en Ymere, en merkten dat er meer om dit keurmerk gevraagd werd. De uitgangspunten van OSB onderschrijven we, dus hebben we de stap genomen om lid te worden en dit keurmerk te halen. Daarmee bieden we toch een stuk extra zekerheid aan onze klanten.’