Bij het schoonhouden van een portiek, galerij of trappenhuis werkt Intraplus graag samen met bewoners. Zoals in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. Daar hebben, op initiatief van woningcorporatie Eigen Haard, bewoners en Intraplus elkaar gevonden. Dat gebeurt in het kader van de door de corporatie geïnitieerde actie Samen Schoon.

Namens Eigen Haard begeleidde Fatima Koumanti het initiatief in Osdorp dat volgens haar succesvol verloopt: “In het flatblok dat Intraplus schoonmaakt, fungeert één van de huurders als aanspreekpunt. En er zijn ook nog twee mensen die regelmatig de ronde doen in en om het gebouw. Zij melden aan Intraplus waar de boel schoongemaakt moet worden en geven ook aan op welke manier dat in hun ogen het beste zou kunnen gebeuren. Deze betrokken huurders fungeren zowel voor de corporatie als voor Intraplus als een soort wijkpartner en zijn van grote waarde.”

De betrokken huurders fungeren als een soort wijkpartner en zijn van grote waarde.

Fatima noemt het ‘een vorm van zelfbeheer’ die goed blijkt te werken en de betrokkenheid bij de buurt vergroot. De huurders die er vrijwillig aan meedoen krijgen van de corporatie gratis schoonmaakspullen- en materiaal. Zodat ze, als de nood aan de man is, ook zelf al het nodige kunnen doen. Met hun contactpersoon bij Intraplus wordt volgens Fatima regelmatig afgestemd waar werk te doen valt: “Het is prima dat dat 1-op-1 wordt geregeld. Daar hoeft niet steeds iemand van de corporatie tussen te zitten. De huurders kennen de flat als geen ander. Hun kennis en betrokkenheid worden nu gekoppeld aan het vakmanschap van Intraplus. Een voorwaarde voor succes is wel dat het schoonmaakbedrijf open moet staan voor zo’n vorm van samenwerking met huurders. Intraplus is wat dat betreft een prima partner, want ze vinden het juist fijn om de krachten te bundelen.